aktualizm


aktualizm
[актуалізм]
m
актуалізм

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aktüalizm — is., fel., Fr. actualisme 1) Edimselcilik 2) Kuvveden fiile geçmiş olan hâl …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aktualizm — m IV, D. u, Ms. aktualizmzmie, blm 1. filoz. «każda doktryna filozoficzna usiłująca wyprowadzić świat rzeczy lub substancji z samego aktu, z czystego stawania się» 2. filoz. «doktryna G. Gentilego zakładająca, iż czysty podmiot będący… …   Słownik języka polskiego

  • edimselcilik — is., ği, fel. Geçmiş jeolojik olayların bugünkülere bakarak açıklanabileceğini ileri süren öğreti, aktüalizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük